Τι ακριβώς είναι η βαρηκοΐα.

Βαρηκοΐα είναι είναι ένας όρος που δηλώνει την μερική ή την ολική απώλεια της ακοής. Είναι μία πάθηση ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του οργάνου της ακοής, το αυτί.

Ανάλογα με το που εντοπίζεται η βαρηκοΐα, διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

  1. Βαρηκοΐες αγωγιμότητας, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγής του ήχου στο έξω ή στο μέσο ους.
  2. Βαρηκοΐες που λέγονται νευροαισθητήριες ή αντιλήψεως, οι οποίες οφείλονται σε βλάβες του κοχλία, δηλαδή του οργάνου του Corti, του ακουστικού νεύρου ή της κεντρικής ακουστικής οδού.
  3. Βαρηκοΐες μικτού τύπου, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγιμότητας και αντιλήψεως του ήχου.

Που οφείλεται η βαρηκοΐα.

Τα αίτια της βαρηκοΐας μπορεί να είναι:

  • Προγεννητικά και περιγεννητικά αίτια (π.χ ενδοεγκεφαλικής ή ενδοκοχλιακής αιμορραγίας).
  • Μεταγεννητικά αίτια (π.χ λοιμώξεις, χρήση φαρμάκων, τραυματικές βλάβες, φλεγμονές του μέσου αυτιού και ψυχολογικοί, συναισθηματικοί παράγοντες).

Αποκατάσταση βαρηκοΐας.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης της βαρηκοΐας είναι η εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας και κοχλιακών εμφυτευμάτων. Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικροσυσκευές οι οποίες εφαρμόζονται στο ένα ή και τα δύο αυτιά του ασθενούς και μετά από σωστή και εξατομικευμένη ρύθμιση ενισχύουν τα ακουστικά ερεθίσματα και ενισχύουν στοχευμένα τις συχνότητες στις οποίες εντοπίζεται η μειωμένη ακουστική ικανότητα.

Scroll to Top